Autobiografisch schrijven

Het leven wordt voorwaarts geleefd,

maar achterwaarts begrepen

Sören Kierkegaard

Ernst Bohlmeyer is auteur van het boek ‘Op verhaal komen. Je autobiografie als bron van wijsheid’. Bohlmeyer is hoogleraar aan de Universiteit Twente en zijn vakgebied is de narratieve psychologie. Dit is een stroming die zich richt op wat mensen over zichzelf zeggen. Of, beter nog, opschrijven. Door over je leven te schrijven, orden je je herinneringen en krijg je inzicht. Je schept afstand door over je leven te schrijven. Je kunt de dingen letterlijk van je afschrijven. Bovendien kan je wat je geschreven hebt nalezen, waardoor je bepaalde thema’s en patronen in je leven kunt ontdekken. Je gaat een rode draad ontdekken.

De Amerikaanse schrijfster Barbara Haight, die zich intensief met levensverhalen bezighoudt, ziet het opschrijven van je levensverhaal, als een handgeknoopt tapijt. Aan de ene kant is het een enorme wirwar van draadjes, maar als je het tapijt omdraait, zie je een heldere en duidelijke voorstelling. Door autobiografisch schrijven kan je draadjes te pakken krijgen, die het patroon vormen.

Schrijven over je leven brengt je bij diepere lagen, bij levensvragen als; wie ben ik? Je ontdekt wat er ónder je levensverhaal zit, de kern van wie je bent, aldus Yvonne Meesters, die cursussen autobiografisch schrijven vanuit de levensloopkunde geeft. Wat volgens de narratieve psychologie ook kan, is dat je in je levensverhaal een alternatieve rode draad ontdekt, waardoor je het verhaal over je leven kunt ‘veranderen’.

Door jezelf bij het beschrijven van nare en moeilijke gebeurtenissen de juiste vragen te stellen, kan je ervaringen een plaats geven. Moeilijke herinneringen zijn vaak nogal zwart-wit. Denk eens aan een herinnering die je zwaar valt en vraag jezelf of er ook uitzonderingen waren, hoe klein ook. En ook; hoe ben je met de situatie omgegaan? Hoe heb je het volgehouden?

Het is een heel proces. Maar op het moment dat je je verhaal opschrijft of vertelt, op een manier dat het voor jou ook echt klopt, werkt het bevrijdend en levert het energie op.

Share Button

, , , ,

No comments yet.

Geef een reactie

* Please Add the Values

 

Bezoek adres :

H.F. Dresselhuisstraat 6

Bad Nieuweschans (Gr)

tel.: 06 42 06 83 42

bankrelatie; triodos ( Mamma can Do )

iban NL79 TRIO 0198 0159 68